18 Ağustos 2014 Pazartesi

Şimdiki Zaman - Örnek CümlelerIls habitent en France
Onlar Fransada yaşıyor.

Nous fermons à six heures
Biz saat 6da kapatırız/kapatıyoruz.

Elle travaille à Paris.
O, Pariste çalışıyor.

Nous aimons ce film.
Biz bu filmi severiz.

Elle chante très bien.
O çok güzel şarkı söylüyor/söyler.

Il répond à ma lettre
O, mektubuma cevap verir.

Nous attendons le bus
(Biz) Otobüs bekliyoruz.

Je suis britannique
Ben İngilizim.

Elle est sympa
O naziktir.

L'éducation est importante.
Eğitim önemlidir.

Ils sont en vacances
Onlar tatildeler.

Nous avons deux chats
Biz, iki kediye sahibiz (İki kedimiz var.)

Ils ont quatre enfants
Onlar dört çocuk sahibi.

je ne vous comprends pas
seni anlayorum.

je ne parle pas français
Fransızca konuşmam.

il ne travaille pas le samedi
O, cumartesi çalışmaz

je n'aime pas les frites.
Cips sevmem.

Şimdiki Zamanda faire devoir savoir pouvoir vouloir fiil çekimleriFAIRE- Yapmak

je fais
tu fais
il / elle fait
nous faisons
vous faites
ils / elles font

DEVOIR – yapmak zorunda olmak

 je dois
 tu dois
 il / elle doit
 nous devons
 vous devez
 ils / elles doivent

SAVOIR –bilmek

je sais
tu sais
il / elle sait
nous savons
vous savez
ils / elles savent

POUVOIR -yapabilmek

je peux
tu peux
vous pouvez
il / elle peut
nous pouvons
ils /elles peuvent

VOULOIR –istemek

je veux
tu veux
vous voulez
il / elle veut
nous voulons
ils / elles veulent

Şimdiki Zaman -Düzensiz Fiiller3. Grup: Düzensiz Fiiller

Genel olarak iki tür bitişleri vardır :


1inci Tip
2inci Tip
 je
s
e
 tu
s
es
 il /  elle
t
e
 nous
ons
ons
 vous
ez
ez
 ils /  elles
ent
ent


düzensiz -RE fiil çekimleri:

* prendre: çoğul şahıslarda d düşer, üçüncü çoğul şahısta n çift olur

prendre    pren(d)-
je prends
tu prends
il /elle prend
nous prenons
vous prenez
ils /elles prennent


* battre:  Tekil şahıslarda kökteki son t düşer. Çoğul şahıslarda t çift olur.

battre    bat(t)-
je bats
tu bats
il /elle bat
nous battons
vous battez
ils /elles battent

* mettre: şimdiki zaman çekimi battre ile aynı olsa da diğer zamanlardaki çekimi farklıdır.

mettre    met(t)-
je mets
tu mets
il /elle met
nous mettons
vous mettez
ils /elles mettent

* rompre:  Üçüncü tekil şahısta kökten sonra t eklenir.

rompre   romp-
je romps
tu romps
il /elle rompt
nous rompons
vous rompez
ils /elles rompent

* -aindre ile biten fiiller: kökteki d düşer. Çoğul şahıslarda “n” önüne “g” gelir.

craindre     crain-/craign-
je crains
tu crains
il /elle craint
nous craignons
vous craignez
ils /elles craignent

Düzensiz  -IR fiil çekimleri:

* dormir, mentir, partir, sentir, servir, sortir: Tekil şahıslarda -ir çıktıktan sonra kökteki son harf düşer.

dormir     dor(m)
je dors
tu dors
il /elle dort
nous dormons
vous dormez
ils /elles dorment

* couvrir, cueillir, découvrir, offrir, ouvrir, souffrir:  düzenli –re bitişli fiiller gibi çekimlenirler.

couvrir     couvr
je couvre
tu couvres
il /elle couvre
nous couvrons
vous couvrez
ils /elles couvrent

diğer düzensiz -IR fiiller için bir çekim düzeni yoktur. Her birinin çekiminin ayrı ayrı öğrenilmesi gerekmektedir: asseoir, courir, devoir, falloir, mourir, pleuvoir, pouvoir, recevoir, savoir, tenir, valoir, venir, voir, vouloir

sadece bir tane düzensiz -ER ile biten fiil vardır: Aller –gitmek

ALLER  (gitmek)

je vais
tu vas
il / elle va
nous allons
vous allez
ils /elles vont

PARTIR  (ayrılmak)

je pars
tu pars
il / elle part
nous partons
vous partez
ils /elles partent

"pars" ve "part" aynı okunur.  Sondaki “s” ve “t” telaffuz edilmez.

 OUVRIR (açmak)

je ouvre
tu ouvres
il / elle ouvre
nous ouvrons
vous ouvrez
ils /elles ouvrent

DIRE (söylemek, konuşmak)

je dis
tu dis
il / elle dit
nous disons
vous dites
ils /elles disent

Şimdiki Zaman - Kökü Değişen Fiiller2. Grup : Kökü Değişen Fiiller

–er ile biten düzenli fiiller gibi çekimlenirler ancak iki farklı kök ve ekleri vardır.

“-ayer” -ayer ile biten fiillerde  y” nous ve vous hariç diğer şahıslarda “i”ye dönüşür. Ya da –er ile biten fiiller gibi çekimlenebilirler:

PAYER  -ödemek

je
paie
paye
tu
paies
payes
il / elle
paie  
paye
nous
payons
payons
vous
payez
payez
ils / elles
paient
payent

BALAYER –süpürmek, kovmak

je
balaie
balaye
tu
balaies
balayes
il / elle
balaie
balaye
nous
balayons
balayons
vous
balayez
balayez
ils / elles
balaient
balayent

EFFRAYER  –korkutmak

j'
effraie
effraye
tu
effraies
effrayes
il / elle
effraie
effraye
nous
effrayons
effrayons
vous
effrayez
effrayez
ils / elles
effraient
effrayent


“-oyer” ve “-uyer”  nous ve vous hariç “y”, “i”ye dönüşür.

NETTOYER - temizlemek

je
nettoie
tu
nettoies
il / elle
nettoie
nous
nettoyons
vous
nettoyez
ils / elles
nettoient

EMPLOYER  -kullanmak, çalışmak

j'
emploie
tu
emploies
il / elle
emploie
nous
employons
vous
employez
ils / elles
emploient


ENNUYER – can sıkmak, usandırmak

j'
ennuie
tu
ennuies
il / elle
ennuie
nous
ennuyons
vous
ennuyez
ils / elles
ennuient

APPUYER  – dayamak, yardım etmek

j'
appuie
tu
appuies
il / elle
appuie
nous
appuyons
vous
appuyez
ils / elles
appuient


“-eler”  nous ve vous hariç l çift olur.

APPELER – aramak

j'
apelle
tu
appelles
il / elle
apelle
nous
appelons
vous
appelez
ils / elles
appellent

RENOUVELER - to yenilemek, yinelemek

je
renouvelle
tu
renouvelles
il / elle
renouvelle
nous
renouvelons
vous
renouvelez
ils / elles
renouvellent

Ayrıcalık: celer, ciseler, démanteler, écarteler, geler, harceler, marteler, modeler, peler fiillerinin çekimleri “-e_er” çekimleri gibidir.


“-eter” nous ve vous hariç diğer şahıslarda t çift olur.

JETER  - fırlatmak

je
jette
tu
jettes
il / elle
jette
nous
jetons
vous
jetez
ils / elles
jettent

PROJETER  -atmak, yansıtmak,göstermek

je
projette
tu
projettes
il / elle
projette
nous
projetons
vous
projetez
ils / elles
projettent

Ayrıcalık: acheter, corseter, crocheter, fileter, fureter ve haleter fiilleri “-e_er” gibi çekimlenirler.

“-e_er” nous ve vous hariç diğer şahıslarda sessizden önce gelen “e” harfi “è” harfine dönüşür.

LEVER – kaldırmak, yükseltmek

je
lève
tu
lèves
il / elle
lève
nous
levons
vous
levez
ils / elles
lèvent

PROMENER - yürümek

je
promène
tu
promènes
il / elle
promène
nous
promenons
vous
promenez
ils / elles
promènent

acheter, geler, harceler ve peler fiilleri haricinde pek çok fiil “–eler” ve “-eter” gurubundadır.

“-é_er” nous ve vous hariç diğer şahıslarda “é” harfi “è” harfine dönüşür.

CONSIDÉRER  - dikkat etmek, göz önünde tutmak

je
considère
tu
considères 
il / elle
considère
nous
considérons
vous
considérez
ils / elles
considèrent

CÉLÉBRER – kutlamak

je
célèbre
tu
célèbres 
il / elle
célèbre
nous
célébrons
vous
célébrez
ils / elles
célèbrent