18 Ağustos 2014 Pazartesi

Şimdiki Zaman - Örnek CümlelerIls habitent en France
Onlar Fransada yaşıyor.

Nous fermons à six heures
Biz saat 6da kapatırız/kapatıyoruz.

Elle travaille à Paris.
O, Pariste çalışıyor.

Nous aimons ce film.
Biz bu filmi severiz.

Elle chante très bien.
O çok güzel şarkı söylüyor/söyler.

Il répond à ma lettre
O, mektubuma cevap verir.

Nous attendons le bus
(Biz) Otobüs bekliyoruz.

Je suis britannique
Ben İngilizim.

Elle est sympa
O naziktir.

L'éducation est importante.
Eğitim önemlidir.

Ils sont en vacances
Onlar tatildeler.

Nous avons deux chats
Biz, iki kediye sahibiz (İki kedimiz var.)

Ils ont quatre enfants
Onlar dört çocuk sahibi.

je ne vous comprends pas
seni anlayorum.

je ne parle pas français
Fransızca konuşmam.

il ne travaille pas le samedi
O, cumartesi çalışmaz

je n'aime pas les frites.
Cips sevmem.

Şimdiki Zamanda faire devoir savoir pouvoir vouloir fiil çekimleriFAIRE- Yapmak

je fais
tu fais
il / elle fait
nous faisons
vous faites
ils / elles font

DEVOIR – yapmak zorunda olmak

 je dois
 tu dois
 il / elle doit
 nous devons
 vous devez
 ils / elles doivent

SAVOIR –bilmek

je sais
tu sais
il / elle sait
nous savons
vous savez
ils / elles savent

POUVOIR -yapabilmek

je peux
tu peux
vous pouvez
il / elle peut
nous pouvons
ils /elles peuvent

VOULOIR –istemek

je veux
tu veux
vous voulez
il / elle veut
nous voulons
ils / elles veulent

Şimdiki Zaman -Düzensiz Fiiller3. Grup: Düzensiz Fiiller

Genel olarak iki tür bitişleri vardır :


1inci Tip
2inci Tip
 je
s
e
 tu
s
es
 il /  elle
t
e
 nous
ons
ons
 vous
ez
ez
 ils /  elles
ent
ent


düzensiz -RE fiil çekimleri:

* prendre: çoğul şahıslarda d düşer, üçüncü çoğul şahısta n çift olur

prendre    pren(d)-
je prends
tu prends
il /elle prend
nous prenons
vous prenez
ils /elles prennent


* battre:  Tekil şahıslarda kökteki son t düşer. Çoğul şahıslarda t çift olur.

battre    bat(t)-
je bats
tu bats
il /elle bat
nous battons
vous battez
ils /elles battent

* mettre: şimdiki zaman çekimi battre ile aynı olsa da diğer zamanlardaki çekimi farklıdır.

mettre    met(t)-
je mets
tu mets
il /elle met
nous mettons
vous mettez
ils /elles mettent

* rompre:  Üçüncü tekil şahısta kökten sonra t eklenir.

rompre   romp-
je romps
tu romps
il /elle rompt
nous rompons
vous rompez
ils /elles rompent

* -aindre ile biten fiiller: kökteki d düşer. Çoğul şahıslarda “n” önüne “g” gelir.

craindre     crain-/craign-
je crains
tu crains
il /elle craint
nous craignons
vous craignez
ils /elles craignent

Düzensiz  -IR fiil çekimleri:

* dormir, mentir, partir, sentir, servir, sortir: Tekil şahıslarda -ir çıktıktan sonra kökteki son harf düşer.

dormir     dor(m)
je dors
tu dors
il /elle dort
nous dormons
vous dormez
ils /elles dorment

* couvrir, cueillir, découvrir, offrir, ouvrir, souffrir:  düzenli –re bitişli fiiller gibi çekimlenirler.

couvrir     couvr
je couvre
tu couvres
il /elle couvre
nous couvrons
vous couvrez
ils /elles couvrent

diğer düzensiz -IR fiiller için bir çekim düzeni yoktur. Her birinin çekiminin ayrı ayrı öğrenilmesi gerekmektedir: asseoir, courir, devoir, falloir, mourir, pleuvoir, pouvoir, recevoir, savoir, tenir, valoir, venir, voir, vouloir

sadece bir tane düzensiz -ER ile biten fiil vardır: Aller –gitmek

ALLER  (gitmek)

je vais
tu vas
il / elle va
nous allons
vous allez
ils /elles vont

PARTIR  (ayrılmak)

je pars
tu pars
il / elle part
nous partons
vous partez
ils /elles partent

"pars" ve "part" aynı okunur.  Sondaki “s” ve “t” telaffuz edilmez.

 OUVRIR (açmak)

je ouvre
tu ouvres
il / elle ouvre
nous ouvrons
vous ouvrez
ils /elles ouvrent

DIRE (söylemek, konuşmak)

je dis
tu dis
il / elle dit
nous disons
vous dites
ils /elles disent